Intenzivni tečajevi

Intenzivni tečajevi

Idealno ako želite u samo deset radna dana osvježiti svoje znanje ili poraditi na posebnim područjima, kao što su poslovno dopisivanje, telefonski razgovori, poslovni sastanci ili prezentacije. Pripremate se za putovanje u inozemstvo ili odlazak na sajam, a dobro vladate stranim jezikom i željeli bi se u potpunosti pripremiti u što kraćem vremenskom roku za tečnu komunikaciju na stranom jeziku, onda je intenzivni tečaj za Vas.
Tečajevi se organiziraju tokom cijele godine ovisno o interesu, te se može pohađati individualna ili
grupna nastava.
Nastava se u dogovoru s polaznicima može organizirati u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim terminima, dinamikom od 3×2 školska sata tjedno, fond od 12 školskih sati.