Linguae kids

Linguae kids

Linguae Kids program namjenjen je za djecu vrtićkog uzrasta od tri do pet godina, te za djecu predškolskog uzrasta. Usvajanje stranog jezika od najranije dobi kroz metode primjerene uzrastu djece i njihovim sposobnostima najidealniji je početak učenja jednog stranog jezika. Učenje na zabavan i spontan način u malim grupama uz stručne i mlade učitelje.
Nastava se održava subotom u jutarnjim terminima.

U suradnji sa stručnjacima- pedagozima, odgajateljima i profesorima stranih jezika osmislili smo program učenja stranog jezika od najranije dobi.
Naše učiteljice mlade su i stručne osobe koje kontinuirano sudjeluju na radionicama usavršavanja i usvajanja novih spoznaja i vještina u radu s najmlađima.
Tečajevi su koncipirani u dvije grupe prema uzrastu djece:
- djeca od 3 do 5 godina
- djeca od 5 do 7 godina
Rad sa djecom se odvija u malim grupama (6-max 8 djece) kako bi se učiteljica svakom dijetetu mogla posebno posvetiti te pratiti njegov napredak.
Nastava se odvija u našem prostoru, u poslijepodnevnim satima u terminima dogovorenim sa roditeljima.

Usvajanje stranog jezika u predškolskoj dobi- zašto i kako?
Broj predškolske djece uključene u neki od modela učenja stranog jezika posljednjih je godina u rapidnom porastu i bliži se kvoti od 80% koju je Europska unija postavila kao plan za 2020. Prema ovogodišnjem izvješću MZOŠ-a čak 76% vrtićke djece u dobi od 4-6 godina u Republici Hrvatskoj uči neki od stranih jezika u vrtićkoj ponudi dok je znatan broj djece uključen u tečajeve u privatnom aranžmanu roditelja. Motivi ovolikog interesa su različiti i variraju od stvarne potrebe za znanjem jezika do „histerije ranog poticanja“. No bez obzira radi li se o roditeljskoj intuiciji za vještine koje će djeci omogućiti bolje mogućnosti preživljavanja, o strahu da će njihovo dijete dobiti manje poticaja od svojih vršnjaka, porast broja programa i naše iskustvo u ranom podučavanju stranog jezika zahtjeva konstantan rad na podizanju kvalitete ovih programa i opsežniju edukaciju i informiranost uključenih osoba- predavača, roditelja , odgajatelja.

Čemu rano izlaganje stranom jeziku?
Zahvaljujući spoznajama iz područja razvojne neurolingvistike i psihologije jezičnog razvoja danas znamo daleko više o usvajanju jezika nego u vrijeme uvođenja prvih tečajeva stranih jezika za djecu, kad su se nerijetko koristile metode i postupci primjereni odraslima i kad su nerijetko učitelji izvještavali kako kasnije, u srednjoškolskoj dobi ne uočavaju velike razlike između djece koja su učila prije prvog, od prvog ili od 4. razreda osnovne škole. U tom kontekstu i danas mnogi roditelji sa skepsom pitaju ima li smisla ulagati u predškolske tečajeve kad se uz dobru motivaciju i metodu i kasnije u životu može naučiti gotovo bilo što. Za ono što se iskustveno znalo od davnina, da djeca „upijaju poput spužve“ i uče lakše no odrasli, danas imamo znanstveno dokazane argumente: metabolizam mozga četvrtogodišnjaka dvostruko je brži od metabolizma odraslog mozga, mozak djeteta sagori glukozu dvostruko brže, njegovi neuroni se granaju ovisno o bogatstvu ili siromaštvu impulsa koje dobivaju raznim iskustvima, i to daleko brže od određenih kritičkih perioda, a nakon te kritičke dobi sporije, i to samo u poticajnim uvjetima.Stoga je jasno da će kvaliteta i raznolikost iskustava koje djeci priuštimo u periodu intenzivnog razvoja mozga, a jezični razvoj intenzivira se baš u predškolsko doba, omogućiti podlogu koja prema nekim studijama vezana uz kasniju prednost ne samo u verbalnom već i u više ostalih područja. Rana dvojezična djeca su kasnije prema jednoj studiji nadmašila kontrolnu grupu jednojezične djece u deset kontroliranih vještina, čak i u području matematike. Dakle, ranije spominjani argument savršenog izgovora nije više primarni argument za preporuku ranog učnja- djeca imaju možda veću korist od činjenice da se njihov mozak, baveći se dešifriranjem, uspoređivanjem i sistematizacijom dvaju različitih jezičnih sustava, izgrađuje u „napredniji alat“ za raznoliko sagledavanje i rješavanje problema, ne samo u komunikaciji nego i u drugim područjima.

Izvor: Vita Žiborski Kovačić,Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu;Izlaganje i radionica u okviru stručnog skupa,DV Bukovac, Zagreb.

Korisni linkovi za djecu i roditelje:
www.learnenglishkids.britishcouncil.org/eng
www.elt.oup.com/parents/