Tečaj Hrvatskog jezika

Tečaj Hrvatskog jezika

Tečaj hrvatskog jezika namijenjen je svima koji žele naučiti osnove hrvatskog jezika, ali i za one koji već dobro vladaju jezikom, ali bi željeli sa većom sigurnošću primjenjivati kompleksnije gramatičke strukture i jezične izraze.Hrvatski jezik pripada onim jezicima koje je potrebno duže vrijeme učiti sa puno strpljenja te je potrebno na odgovarajući način približiti jezik svima koji se s hrvatskim po prvi put susreću. Stoga su svi naši predavači profesori hrvatskog i jednog stranog jezika, jer na taj način polaznici mogu jednostavnije i s lakoćom razumijeti i savladati hrvatski jezik.
Tečajevi se organiziraju tokom cijele godine ovisno o interesu, te se može pohađati individualna ili grupna nastavu.
Nastava se u dogovoru s polaznicima može organizirati u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim terminima, dinamikom od 2×2 ili 3×2 školska sata tjedno ili intenzivno učenje 5x 4 sata tjedno.