Konverzacijski tečajevi

Konverzacijski tečajevi

Konverzacijski tečajevi namijenjeni su onima koji već dobro vladaju stranim jezikom te bi željeli osvježiti već stečeno znanje ili usavršiti komunikacijske vještine općeg ili poslovnog jezika.U dogovoru s polaznicima određuju se teme koje će se obrađivati tijekom nastave. Velika pažnja pridaje se proširenju vokabulara, točnom izgovoru i usavršavanju komunikacijskih vještina.
Trajanje tečaja je 30 nastavnih sati, 2 školska sata jednom tjedno.